Udstillingen på Naturskolen Åløkkestedet

På naturskolen er der en udstilling over områdets geologi, grusgravsdrift, dyreliv, fugleliv, planteliv og ferskvandsbiologi, herunder den rene grusgravssø, Via denne udstilling har besøgende på naturskolen mulighed for at få nært kendskab til udendørslivet omkring naturskolen.

Du kan bestille undervisere og guidede ture til udstillingen og på den måde få nært kendskab til livet i den danske natur. Det anbefales særligt, når skolebørn er på klassetur eller lejrskole. Fordelen er at der også vil være opgaver og aktiviteter til børnene, som således kan blive aktiveret og få mest muligt læring ud af besøget.

Derudover er det meget almindeligt og populært, at der afholdes quizzer i de forskellige emner; geologi, grusgravsdrift, dyr og planter, yngle- og trækfugle samt den rene grusgravssø.

Via en rundvisning får du yderligere mulighed for at komme på en orienteringsrute rundt i området, som indebærer emnerne fra udstillingen på naturskolen. Ruten er udarbejdet af naturskolens naturvejledere og faglærere, således at der er de bedst mulige undervisningsmuligheder.

Der tilbydes yderligere en hel skoleuge på naturskolen med mulighed ud for undervisning, der tager udgangspunkt i forskellige temaer for hver dag, som berøres gennem en rundvisning i udstillingen, oplæg fra naturvejlederen, sjove lege, quizzer og særlige opgavesæt. Der er ingen tvivl om, at Naturskolen Åløkkestedet tilbyder en af Danmarks bedste udstillinger og undervisningsmuligheder med alt om de grønne områder. Har du en særlig interesse for dyre- og plantelivet, så er der altså gode grunde til at besøge naturskolen, der kan give dig masser af læring.