Typiske træer i Danmark

Der findes utroligt mange forskellige trætyper på dansk jord. Blandt de mest almindelige og hyppigst fremkomne trætyper finder vi bøg, birk og eg. Hvis du kunne tænke dig at få nærmere indblik i de populære træer i Danmark, så kan du læse nærmere om disse her på vores side.

Bøgen: Bøgen er den mest almindelige art af løvtræerne i Danmark. Denne træart har været i Danmark i intet mindre end 4.000 til 5.000 år og vokser i de danske skove, hvor den normalvis springer ud og dermed kommer med sine smukke lysegrønne blade og blomster omkring maj, alt afhængigt af vejret. Denne træsort er særligt udbredt i det østlige Danmark og kan ofte genkendes på dens grålige bark samt de ovale grønne blade. Typisk bliver bøgen op til 40 meter og har en levetid på helt op til 400 år.

Birk: Der findes to forskellige birk-arter i Danmark, som er henholdsvis dunbirk og vortebirk. Disse træer begynder normalvis at blomstre omkring maj måned, mens frugterne først er modne i juli, hvor vinden spreder dem ud på jorden omkring træet. Birketræerne bliver normalvis ikke så gamle som bøgen grundet deres maks. alder på 100 år, og derudover bliver træerne ofte ikke højere end 30 meter. Træet kan i øvrigt genkendes ved, at dens grene ofte hænger en smule, samt at bladene er relativt små.

Eg: Egetræerne er meget udbredte i Danmark og udgør lige knap 10 % af den danske skovbund. Der skelnes overordnet set mellem to forskellige træarter af eg, som begge vokser i Danmark; den såkaldte stilkeg og vintereg. Denne udbredte træart er blandt de ældste typer, idet træarten antages at kunne blive helt op til 2000 år gammel. Du kan ofte genkende de ældste egetræer ved at have et grovere udtryk end de yngre træer, der ofte er kendetegnet ved at have en glattere overflade. Derudover har egetræerne agern på sig.