Statistik om det danske online casino marked

Det er interessant at følge udviklingen af det danske online gambling marked, som i høj grad bærer præg af dynamik, vækst og øget konkurrence mellem udbyderne. Siden liberaliseringen af det danske marked tilbage i 2012 er der kommet mange flere online udbydere af pengespil til. I forlængelse heraf er markedet for online casino vokset markant, hvorfor statistikkerne også viser en generel opadgående tendens. Denne tendens gælder både online casino, væddemål, spilleautomater og landbaserede casinoer. 

Starter vi med at se på, hvor mange penge spillerne har brugt på indskud fratrukket gevinster, så ser vi en stigning fra 4.178 mio. kroner i 2012 til 6.444,2 mio. kroner i 2018. Tendensen viser, at vi vil opleve en stigning igen her i 2019. Ligeledes har de fire fokusområder på gambling markedet (online casino, væddemål, spilleautomater og landbaserede casinoer) oplevet forøget omsætning til sammen hvert år siden 2012.

Ser vi udelukkende på de danske online casinoer, så var omsætningen på 15.674,9 mio. kroner i 2012, og i 2018 var omsætningen helt oppe på 53.650 mio. kroner. Spil på online casinoer er inddelt i to hovedkategorier; henholdsvis enkeltspiller casinospil og multispiller casinospil. Den første kategori er den mest populære, som i 2018 dækkede over 93,5 % af omsætningen på online casino markedet. Den anden kategori dækkede i 2018 over de resterende 6,5 % af markedet. Endvidere har der i de seneste år været en tendens til, at online spilleautomater har haft den største markedsandel med omtrent 65 %, efterfulgt af roulette med ca. 15 %.

Statistikker fra Spillemyndigheden i Danmark viser desuden, at spilleaktiviteten på gambling markedet er højest i slutningen af måneden, når lønnen udbetales til spillerne. Denne tendens har vi set i mange år i træk. Statistikker fra 2018 viser i øvrigt, at der foretages flest transaktioner om fredagen (16,0 % i 2018), mens der er færrest om tirsdagen (12,9 % i 2018). Ligeledes viser disse statistikker, at værdien af indskuddene er størst om fredagen.

Hvad angår udviklingen af væddemål, så ser vi ligeledes her, at der er sket en markant stigning i omsætningen. Den totale omsætning for væddemål var i 2012 på 8.000,9 mio. kroner i 2012. I 2018 var omsætningen helt oppe på 22.012,1 mio. kroner. Det eneste år, hvor vi ikke har set en stigning i omsætningen var i 2017, hvor omsætningen var faldet til 21.317 mio. kroner fra at have været 21.940,1 mio. kroner i 2016.   

Ifølge Spillemyndigheden viser statistikker, at de sportslige højsæsoner har stor indflydelse på, hvor stor værdi spillernes indskud er. Disse tendenser ses også, når der er store begivenheder såsom VM eller EM. Det ses blandt andet, da der i 2018 blev afhold VM i fodbold hen over sommeren.